Proje Yazma Ve Kabul

Erasmus+ programlarının temel amacı öncelikli olarak kişilere yeni beceriler kazandırmak, kişisel gelişimlerini ve kalifikasyonlarını güçlendirmek ve istihdam olanaklarının artırılmasını sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda proje yazmak ve projenin kabul edilmesini sağlamak için öncelikli olarak projenin kapsamını ve amacını net olarak belirlemeniz gerekmektedir. Yani yapılacak olan hareketlilik programında hedef kitleyi belirlemek, bu kitlenin program kapsamında kişisel donanımlarına ne gibi faydalar sağlayacağı projenin temelini oluşturur.

Fikir bazında proje belirlendikten sonra hedef kitle ve projenin içeriğine göre size uygun Erasmus+ programını belirlemeniz gerekiyor. Erasmus+ program çeşitleri hakkında sitemizden veya Türkiye Ulusal Ajans resmi sitesinden (http://www.ua.gov.tr) bilgi alabilirsiniz.

Proje yazmanın temeli birçok projede olduğu gibi Proje Hazırlama ve Proje Döngü Yönetimi (PCM) eğitiminden geçer. Bu eğitim öncelikli olarak projenin ana ayaklarını belirlemeyi ve bu ana ayaklar üzerinde proje içeriğinin sağlam şekilde doldurulması konusunda size gerekli olan bilgi donanımını sağlar. PCM eğitimi konusunda özel istek olması durumunda kurumumuz sizi uzman bir kişiye yönlendirecektir. Kurum olarak tavsiyemiz PCM eğitimi almış, proje yazma konusunda uzman kişilerden danışmanlık veya tavsiye almanız yönündedir.

Tabii ki Erasmus+ programı yapabilmeniz için en önemli ayak Avrupa`da yapacağınız projeye uygun bir ortak bulmanızdır. Sitemizin içeriğinden de anlaşılacağı üzere ortak bulma konusunda kurumumuzla irtibata geçmeniz yeterli olacaktır. Erasmus+ programları kapsamında verdiğimiz hizmetlerin temelini doğru proje ortağını bulmak oluşturmaktadır.