Erasmus + Comenius

Erasmus+ Comenius Programı (Okul Eğitimi Alanında Erasmus+) nedir?

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında okul eğitimi alanında sağlanan hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Okul eğitim alanına özel olarak ise eğitimde kaliteyi artırmayı, Program Ülkelerindeki okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Erasmus+ Comenius faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından Başkanlığımıza yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında okul eğitimi alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak üzere ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir.

Ana Eylem 1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan

Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği(KA2) altında yer alan

Ana Eylem 3 – Politika Reformuna Destek (KA3): Başvurular, •    Avrupa Komisyonu Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı’na (Education, Ausio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır.

 

Erasmus+ Programı Temel Belgeler

Erasmus+ Teklif Çağrısı

Erasmus+ Program Rehberi (Türkçe)

Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği Taslak Başvuru Formu (KA1)

Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar Taslak Başvuru Formu (KA2)

Önemli Not: Erasmus+ Programının tüm başvuru formları taslak olarak Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı resmi web sayfasında yayınlanmaktadır. Lütfen sayfamızı takip etmeye devam ediniz.

Bu sayfadaki bilgiler Türkiye Ulusal Ajansı Resmi Web Sitesinden alınmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.