Bilgi Ortaklıkları

Bilgi Ortaklıkları

Bilgi Ortaklıkları (Knowledge Alliances) Nedir?

Bilgi Ortaklıkları, Erasmus+ Programı Kurumsal İşbirlikleri faaliyeti kapsamında desteklenen, yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir.

Bilgi Ortaklıkları ile yükseköğretim, iş dünyası ve daha geniş sosyo-ekonomik çevrede yenilikçiliğin (inovasyon) teşvik edilerek Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Faaliyetin 3 temel özelliği şöyle sıralanabilir:

  • Yükseköğretimde yenilik/inovasyon
  • Üniversite-iş dünyası işbirliğinin sürdürülebilirliği
  • Proje süresince ve sonrasında ortaya çıkan etki

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Bilgi Ortaklıkları, mevcut ve gelecekteki yükseköğretim ve işdünyası ihtiyaçlarına uyarlanabilen, birbiriyle uyumlu ve kapsamlı faaliyetleri desteklemektedir. Bunlar;

Yükseköğretim, iş dünyası ve daha geniş sosyo-ekonomik çevrede yeniliğin arttırılması:

  • Yeni öğrenme ve öğretme metotlarının geliştirilmesi ve uygulanması
  • Yeni ve yenilikçi öğretim programlarının geliştirilmesi ve ortaya konması
  • İşletmeler  bünyesinde ve arasında sürekli eğitim programları ve etkinliklerinin düzenlenmesi

Girişimcilik zihniyetini ve becerilerini geliştirmek:

  • İşletmelerle işbirliği içerisinde karşılıklı beceri öğrenim metotlarının tasarlanması
  • Her disiplinde girişimcilik eğitiminin sağlanması

Yükseköğretim ve işletmeler arasında bilgi akışını ve değişimini sağlamak:

  •     Müfredata işlenmiş etkinliklerle ilgili çalışma alanının oluşturulması
  •     Öğrencilerin, araştırmacıların, eğitmenlerin ve işletme personelinin değişiminin sağlanması

Kimler Başvuru Yapabilir?

Katılımcı kurum, Program Üyesi ya da Ortak Ülkedeki her hangi bir resmi ya da özel kuruluş olabilir (örneğin yükseköğretim kurumları, resmi/özel küçük/orta büyüklükte/büyük şirketler, araştırma enstitüleri, yerel/bölgesel ya da ulusal düzeyde kamu kurumları, eğitim, staj ya da gençlik alanlarında aktif kuruluşlar, yetkilendirme, belgelendirme veya değerlendirme kuruluşları, vb.). 3 farklı Program Üyesi ülkeden en az 6 kuruluş projede yer almalıdır. En az 2 yükseköğretim kurumu ve 2 işletme projede yer almalıdır.

Proje Süresi Ne Kadardır?

Projelerin süresi 2-3 yıl arasında değişebilir.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

2 yıllık projeler için azami 700.000 Avro, 3 yıllık projeler için azami 1.000.000 Avrodur.

Başvurular Ne Zaman Yapılmalıdır?

Başvuru sahipleri projelerini en geç 3 Nisan 2014 tarihine kadar Brüksel saati ile 12:00 (Türkiye saati ile 13:00)’e kadar sisteme yüklemek zorundadır.

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Bilgi Ortaklıkları, Komisyon Merkezli projeler olduğundan doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı’na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır:

http://eacea.ec.europa.eu

Program Rehberi (TR)

Program Rehberi (EN)

Bu sayfadaki bilgiler Türkiye Ulusal Ajansı Resmi Web Sitesinden alınmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.