Sektörel Beceri Ortaklıkları

Sektörel Beceri Ortaklıkları

Sektörel Beceri Ortaklıkları (Sector Skills Alliances) Nedir?

Sektörel Beceri Ortaklıkları, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine, mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırmayı hedefleyen uluslararası projelerdir.

Bu faaliyet kapsamında uygun kabul edilen sektörler şunlardır:

Tekstil/Giyim/Deri ve Ticaret gibi Avrupa Sektörel Beceriler Konseylerini oluşturan sektörler,
İleri İmalat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eko-İnovasyon (çevre teknolojileri) gibi beceri uyuşmazlıkları bulunan ve Avrupa Komisyonu’nun mevcut politikalarıyla müdahale ettiği sektörler,
Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler

Sektörel Beceri Ortaklıklarının temel amaçları şunlardır:

Mesleki eğitimin piyasadaki beceri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi için eğitimi işgücü piyasasına daha yakın hale getirmek,
Ekonomik sektörlerin rekabet edebilirliğini artırmak,
Mesleki eğitim programlarının kalitesini artırmak,
İlgili sektördeki mesleki eğitim sunumunda sistematik bir etki yaratmak,
Mesleki eğitimde yenilikçi metotlar geliştirmek,
Öğrenme çıktıları yaklaşımı ve kalite güvencesini uygulamaya koymak (ECVET, EQF, EQAVET)

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Sektörel Beceri Ortaklıkları, mevcut ve gelecekteki işgücü piyasası ihtiyaçlarına uyarlanabilen, birbiriyle uyumlu ve kapsamlı faaliyetleri desteklemektedir. Örneğin;

Belli bir ekonomik sektördeki beceri ihtiyaçlarını ve buna mukabil mesleki eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak,
Ortak bir mesleki eğitim müfredatı oluşturmak ve/veya uygulamak
Yeni müfredatı yaygınlaştırmak

Kimler Başvuru Yapabilir?

Sektörel Beceri Ortaklıkları, ikisi AB üyesi ülke olmak üzere, en az üç Program Ülkesinde kurulan en az dokuz katılımcı kuruluşu içermek zorundadır. Bir kuruluş, yalnızca bir Sektörel Beceri Birliğinde yer alabilmektedir. Ayrıca, Sektörel Beceri Ortaklıklarınin her ülkede aşağıdaki üç kategoriden en az bir kuruluşu içermesi gerekmektedir:

Mesleki eğitim sağlayan kamu veya özel kuruluşlar
Sektöre özel uzmanlığa sahip ve belirli bir sektör için/ sektörde temsilci olan kamu veya özel teşekküller (Avrupa, ulusal veya bölgesel düzeyde)
Eğitim ve öğretim sistemlerinden sorumlu kamu veya özel kuruluşlar (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde)

Proje Süresi Ne Kadardır?

Projelerin süresi 2-3 yıl arasında değişebilir.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

2 yıllık projeler için 700.000 Avro, 3 yıllık projeler için 1.000.000 Avrodur.
Başvuran kuruluşlar tarafından % 25 eş finansman sağlanması gerekmektedir.

Başvurular Ne Zaman Yapılmalıdır?

Başvuru sahipleri projelerini en geç 3 Nisan 2014 tarihinde Brüksel saati ile 12:00’ye (Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklemek zorundadır.

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Bilgi Ortaklıkları, Komisyon Merkezli projeler olduğundan doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı’na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır:

http://eacea.ec.europa.eu

Program Rehberi (pdf)

Bu sayfadaki bilgiler Türkiye Ulusal Ajansı Resmi Web Sitesinden alınmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.