Spor Destekleri

Spor Destekleri

Erasmus+ Spor Destekleri Nedir?

Erasmus+ Spor  Destekleri; Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa spor boyutunun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülecek olan projelerdir.

Erasmus+ Spor alanındaki faaliyetlerin hedefleri şunlardır:
•    Doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla uluslararası boyutta mücadele etmek,
•    Sporculara, sporun yanı sıra diğer alanlarda da kariyer olanağı (çift taraflı kariyer) olanağı ile sporun iyi yönetişimini teşvik etmek,
•    Gönüllü aktiviteler ve spor etkinliklerine katılımın arttırılması ve sosyal içerme, fırsat eşitliği ve beden eğitiminin önemi hakkında bilinçlendirmek ve spor yapma olanağını arttırmak,
•    Faaliyetleri ulusal, bölgesel ve yerel anlamda geliştirmek, transfer etmek, yenilikçi uygulamalarla sonuçlandırmak.

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Erasmus+ Spor alanında 2 tür faaliyet  desteklencektir:
–    Spor ile ilgili alanlardaki “İşbirliği Ortaklıkları”
–    Kar amacı gütmeyen “Spor Etkinlikleri”

Kimler Başvuru Yapabilir?

Herhangi bir program ülkesinden spor alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ya da kar amacı gütmeyen kuruluşlar Erasmus+ Spor desteklerinden yararlanabilirler.  Bu kurum ve kuruluşlar;
İşbirliği Ortaklıkları için;
•    Ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde spordan sorumlu kamu kurumları,
•    Ulusal Olimpiyat  Komitesi veya Ulusal Olimpiyat Konfederasyonu,
•    Uluslararası, ulusal, bölgesel ya da Avrupa düzeyindeki spor kurum veya kuruluşları,
•    Ulusal spor ligi,
•    Spor kulüpleri
•    Sporcuları temsil eden organizasyon veya birlikler,
•    Sporda profesyonelleri ve gönüllüleri temsil eden organizasyon veya birlikler (koç, yönetici vb.)
•    Herkes için spor hareketini temsil eden organizasyonlar,
•    Spor ve eğlence sektörünü temsil eden organizasyonlar,
•    Eğitim, öğretim veya gençlik alanında aktif olan organizasyonlar
(İşbirliği Ortaklığı uluslararası bir ortaklıktır ve en az 5 farklı program ülkesinden 5 farklı kurum ve kuruluşu kapsamalıdır. Hibe başvurusu sırasında bütün katılımcı kurum ve kuruluşlar belirtilmelidir.)
Spor Etkinlikleri için;
•    Yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde spordan sorumlu kamu kurumları,
•    Uluslararası, ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardır.
(Kar amacı gütmeyen bir spor etkinliği en az 12 program ülkesinden katılımcı veya ortak kurum ve kuruluşu kapsamalıdır)

Proje Süresi Ne Kadardır?

Proje süreleri İşbirliği Ortaklıkları için 1 ila 3 yıl arasındadır. Spor Etkinlikleri için proje süresi 1 yıla kadardır.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

•    İşbirliği Ortaklıkları projeleri için sağlanacak en yüksek destek 500.000 Avro olup, sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek hibe oranı bu miktarın %80’i olacaktır.
•    Spor Etkinlikleri projeleri için sağlanacak en yüksek destek 2.000.000 Avro olup, projeye sağlanacak en yüksek hibe oranı bu miktarın %80’i olacaktır.

Başvurular Ne Zaman Yapılmalıdır?

Başvuru sahipleri projelerini İşbirliği Ortaklıkları için  en geç 14 Mart  tarihinde Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri için en geç 15 Mayıs tarihinde Brüksel saati ile 12:00’ye (Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklemek zorundadır.

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Erasmus+ Spor destekleri Komisyon merkezli projeler olduğundan doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı’na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır.

Faydalı Belgeler

Erasmus+ Spor destekleri ile ilgili 4 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilen “Sport Info Day” kapsamında yapılan sunumları, proje örneklerini ve proje hazırlarken kullanılabilecek bazı kaynak belgeleri aşağıda bulabilirsiniz.

Sport Policy Context (Spor Politikası İçeriği)

Procedures (Başvuru Prosedürleri)

Submission Workshop (Ön Kayıt, E-Formlar, Bütçe)

Preparatory Actions and Special Events 2009/2011 (Proje Örnekleri)

EU Physical Activity Guidelines 2008 (AB Beden Eğitimi Rehberi)

Dual Career Guidelines (Çift Kariyer Rehberi)

European Dimension in Sport (Sporda Avrupa Boyutu)

List of Supporting Sport Documents (Destekleyici Spor Belgeleri Listesi)

http://ec.europa.eu/

Program Rehberi (TR)

Program Rehberi (EN)

Bu sayfadaki bilgiler Türkiye Ulusal Ajansı Resmi Web Sitesinden alınmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.