ErasmusErasmus

Erasmus + Erasmus Programı

Erasmus+ Erasmus Programı (Yükseköğretim Alanında Erasmus+) nedir?

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Başkanlığımıza ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak üzere ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir.

Ana Eylem 1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan

Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan

Özel Eylem

Erasmus+ Programı Temel Belgeler

Erasmus+ Teklif Çağrısı

Erasmus+ Program Rehberi (Türkçe)

Erasmus+ Program Rehberi (İngilizce)

Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği Taslak Başvuru Formu

Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar Taslak Başvuru Formu

Önemli not: Erasmus+ programının tüm başvuru formları taslak olarak Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı resmi web sayfasında yayınlanmaktadır. Lütfen sayfamızı takip etmeye devam ediniz.

Bu sayfadaki bilgiler Türkiye Ulusal Ajansı Resmi Web Sitesinden alınmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.