Erasmus + Leonardo da Vinci Programı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında mesleki eğitim alanında sağlanan hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Mesleki eğitim ve öğretime özel olarak ise mesleki eğitimde öğrenim görenlerin istihdamını ve becerilerini artırmak, Avrupa ekonomisinin rekabet edebilmesine katkıda bulunmak, mesleki eğitim alanında güçlendirilmiş Avrupa işbirliğini desteklemek ve kalite güvencesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Başkanlığımıza ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında mesleki eğitim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak için ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir.

  • Ana Eylem 1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan

  • Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan

Erasmus+ Programı Temel Belgeler

Erasmus+ Teklif Çağrısı

Erasmus+ Program Rehberi (Türkçe)

Erasmus+ Program Rehberi (İngilizce)

Taslak Başvuru Formu – Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği  (KA1)

Taslak Başvuru Formu – Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar  (KA2)

Önemli Not: Erasmus+ Programının tüm başvuru formları taslak olarak Avrupa Komisyonu Erasmus Programı resmi web sayfasında yayınlanmaktadır. Lütfen sayfamızı takip etmeye devam ediniz. Bu sayfadaki bilgiler Türkiye Ulusal Ajansı Resmi Web Sitesinden alınmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için ziyaret edebilirsiniz.