Erasmus + Grundtvig

Erasmus + Grundtvig  Programı

Erasmus+ Grundtvig Programı (Yetişkin Eğitimi alanında Erasmus+) nedir?

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yetişkin eğitimi alanında sağlanan hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

 Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yetişkin eğitim alanına özel olarak ise yaygın eğitimin kalitesinin arttırılması, Programa üye ülkelerdeki yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Erasmus+ Grundtvig faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yetişkin eğitimi hizmeti veren  kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrenicileri kapsamaktadır. Yaygın eğitim kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları, cezaevleri, müzeler, kütüphaneler gibi kuruluşlar ülkeler arası ortaklıklar kurarak birlikte çalışabilirler.Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından Başkanlığımıza yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında Yetişkin Eğitimi alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak üzere ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir.

Ana Eylem 1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1 altında yer alan)

Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2 altında yer alan)

Erasmus+ Programı Temel Belgeler

Erasmus+ Teklif Çağrısı

Erasmus+ Program Rehberi (Türkçe)

Erasmus+ Program Rehberi (İngilizce)

Yetişkin Eğitimi Personelinin Hareketliliği Taslak Başvuru Formu (KA1)

Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar Taslak Başvuru Formu (KA2)

Önemli Not: Nihai başvuru formları henüz yayınlanmamıştır. Erasmus+ Programının tüm başvuru formları taslak olarak Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı resmi web sayfasında yayınlanmaktadır. Lütfen sayfamızı takip etmeye devam ediniz.

Bu sayfadaki bilgiler Türkiye Ulusal Ajansı Resmi Web Sitesinden alınmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.